Innovatiemissies

Vanuit ons motto ‘Imagine a better future’ nemen we je mee op een missie om nieuwe kansen te ontdekken voor je organisatie, of de sector waarin je actief bent. Dat begint met de toekomst voor te stellen zoals je hem zou willen. Want als je hem voor je ziet, kun je er naartoe gaan werken. SHAPE helpt je daarbij.

We reiken nieuw perspectief aan door je ideeën te koppelen aan die van creatives, businessbouwers, rekenmeesters en andere vooruitgangsdenkers uit onze community. Zo gebruiken we de veranderingen in markt, maatschappij en technologie als voedingsbodem voor nieuw onderscheid, en komen we op ideeën die vanuit een eenzijdig perspectief niet zouden zijn ontstaan.

Elke missie wordt afgesloten met een businesscase die is doorgerekend op haalbaarheid en marktpotentie, en met een stappenplan om de beoogde verandering te implementeren.

We ontwerpen de missies in overleg, zodat ze passen bij de organisatie en de marktcontext. Hoe ze er ook uitzien, ze geven altijd inspiratie, leveren kansrijke ideeën op, en geven energie aan de mensen wiens taak het is om er een succes te maken. Het is immers geen ‘not invented here’ consult, maar een concept dat van binnenuit is bedacht.

Deliverables

  • één of meer creatieve sessies met boardroom en medewerkers (afhankelijk van situatie en groepsgrootte)
  • creatief concept
  • businessplan met marktpotentieel, verdienmodellen, stappenplan en organisatievereisten